Ensemble activiteiten


2021
Pas eind mei hebben de leden van de ensembles elkaar weer een paar keer kunnen treffen in de gebruikelijke speelruimten., waarbij we ons uiteraard aan de corona-regels hebben gehouden.
Dit was desondanks voor onze leden fijn om mee te maken.
Er zijn weer plannen voor activiteiten vanaf september a.s.. (zie daarvoor bij diverse ensembles)
In januari 2022 zal weer een openbare gezamenlijke speelavond worden georganiseerd. In 2021 werd ook een facebookpagina gebouwd die te vinden is onder: www.facebook.com/huismuziekamersfoort.

2020

Uiteraard hebben de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus de activiteiten van de ensembles van Huismuziek Amersfoort in 2020 sterk beïnvloed.
Vanaf het moment van de lockdown tot begin september zijn de ensembles niet bij elkaar geweest. Wel hebben kleine groepjes spelers elkaar gevonden om op eigen initiatief onderling iets samen te spelen.

In september zijn de ensemblespeeluren weer onder strikte voorwaarden gestart. Ook werd in de Johanneskerk gespeeld rondom de uitgestelde Algemene Ledenvergadering.
In januari speelde het gemengd ensemble Eemgaarde in de Johanneskerk na de zondagdienst. Er werd een afwisselend programma gebracht, dat goed in de smaak viel bij de aanwezigen. Gemengd ensemble Neptunus voerde eveneens in januari op uitnodiging van Verpleeghuis
Lichtenberg een levendig concert uit, waarvan de bewoners en personeelsleden genoten. In beide concerten werd door de dirigenten uitleg gegeven van de te spelen stukken.

2019

Op zondag 10 februari heeft het cello-ensemble Spiccato’ driemaal een boeiend concert van een half uur gespeeld in het kader van ‘Gluren bij de buren’.

Gemengd ensemble Eemgaarde speelde in juni een concert in Lyvore Birkhoven in Amersfoort een concert van ruim een uur voor de bewoners van dit zorgcentrum.

Dwarsfluitensemble Syrinx speelde koralen uit de Mattheus Passion in de Amerpoort-locatie Vosseveld voor de jeugdige bewoners van dit bijzondere centrum voor intensieve zorg.
Syrinx zal ook weer deelnemen aan de Dag voor de Amateurkunst in Amersfoort op zaterdag 14 september.