Ensemble activiteiten


2020

Uiteraard hebben de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus de activiteiten van de ensembles van Huismuziek Amersfoort in 2020 sterk beïnvloed.
Vanaf het moment van de lockdown tot begin september zijn de ensembles niet bij elkaar geweest. Wel hebben kleine groepjes spelers elkaar gevonden om op eigen initiatief onderling iets samen te spelen.

In september zijn de ensemblespeeluren weer onder strikte voorwaarden gestart. Ook werd in de Johanneskerk gespeeld rondom de uitgestelde Algemene Ledenvergadering.
In januari speelde het gemengd ensemble Eemgaarde in de Johanneskerk na de zondagdienst. Er werd een afwisselend programma gebracht, dat goed in de smaak viel bij de aanwezigen. Gemengd ensemble Neptunus voerde eveneens in januari op uitnodiging van Verpleeghuis
Lichtenberg een levendig concert uit, waarvan de bewoners en personeelsleden genoten. In beide concerten werd door de dirigenten uitleg gegeven van de te spelen stukken.

2019

Op zondag 10 februari heeft het cello-ensemble Spiccato’ driemaal een boeiend concert van een half uur gespeeld in het kader van ‘Gluren bij de buren’.

Gemengd ensemble Eemgaarde speelde in juni een concert in Lyvore Birkhoven in Amersfoort een concert van ruim een uur voor de bewoners van dit zorgcentrum.

Dwarsfluitensemble Syrinx speelde koralen uit de Mattheus Passion in de Amerpoort-locatie Vosseveld voor de jeugdige bewoners van dit bijzondere centrum voor intensieve zorg.
Syrinx zal ook weer deelnemen aan de Dag voor de Amateurkunst in Amersfoort op zaterdag 14 september.

2018    

Twee ensembles speelden op de Dag van de Amateurkunst in Amersfoort op diverse lokaties

2017

Op zondagmiddag 29 oktober hebben drie ensembles op uitnodiging van de Bibliotheek Eemland tezamen een optreden verzorgd, waarvoor veel belangstelling was. Vanuit de koffiehoek op de tweede verdieping werd een afwisselend programma gespeeld in het kader van de ‘maand van het geluk’, dat door de hele ruimte goed te volgen was.

Blokfluit-ensemble Houtgreep speelde op 6 verschillende plaatsen bij jongeren en ouderen

Dwarsfluit-ensemble Syrinx speelde o.a. tijdens de Dag van de Amateurkunst/­Monumentendag

Eemgaarde voerde een kerstconcert uit in verzorgingshuis Koperhorst voor een grote groep belangstellenden.

Diverse ensembles hebben in de school waarin zij hun speelavonden hebben, samen met de kinderen muzieklesjes gehouden.