Organisatie


Bestuurssamenstelling

Martha Beuckens-Vries, voorzitter a.i.
Martje Smallegange, penningmeester
Francisca Beerends, secretaris,
Jannie van de Vegte, algemeen bestuurslid, ledenadministratie, diverse taken

RSIN

0092 33 933

KvK

40507860

Huishoudelijk reglement

Hier is het huishoudelijk regelement te lezen

Beleidsplan

Hier is het beleidsplan terug te vinden voor de periode 2015-2020

Privacy beleid

Hier is het privacy beleid terug te vinden

W.B.T.R.

Huismuziek Amersfoort heeft de bestuurderspraktijk getoetst aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
In de Algemene Ledenvergadering 2021 hebben de leden ingestemd met het door het bestuur voorgestelde  stappenplan WBTR.