Gezamenlijke activiteiten


2022

Helaas kon de speelavond in januari niet doorgaan vanwege de toen nog geldende covid-beperkingen. Maar in mei was er wel weer een gezamenlijke speelavond in combinatie met de algemene ledenvergadering. Het is altijd weer leuk om dan in een groter orkest te spelen.

In het najaar vieren we ons 45-jarig jubileum en dan zullen er zeker ook weer activiteiten zijn voor alle ensembles samen en ook spelers van buiten onze vereniging worden dan van harte uitgenodigd. Houd daarvoor onze Facebookpagina in de gaten:

www.facebook.com/huismuziekamersfoort

2021
Pas eind mei hebben de leden van de ensembles elkaar weer een paar keer kunnen treffen in de gebruikelijke speelruimten., waarbij we ons uiteraard aan de corona-regels hebben gehouden.
Dit was desondanks voor onze leden fijn om mee te maken.
Er zijn weer plannen voor activiteiten vanaf september a.s.. (zie daarvoor bij diverse ensembles)
In januari 2022 zal weer een openbare gezamenlijke speelavond worden georganiseerd. In 2021 werd ook een facebookpagina gebouwd die te vinden is onder: www.facebook.com/huismuziekamersfoort.

2020

Uiteraard hebben de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus de activiteiten van Huismuziek Amersfoort in 2020 sterk beïnvloed.
De Algemene Ledenvergadering in het voorjaar, waarin het ook de gewoonte is om gezamenlijk te spelen, kon geen doorgang vinden, maar uiteindelijk kon deze wel worden doorgeschoven naar september. Onder strikte RIVM-regels hebben 28 stemgerechtigde leden in de Johanneskerkzaal gespeeld en werd daar met hen op een veilige manier de vergadering gehouden.
Verdere gezamenlijke activiteiten werden noodgedwongen afgezegd.

2019

Elk najaar wordt een openbare samenspeelavond georganiseerd, waarbij ook spelers van buiten de vereniging welkom zijn.
Dit jaar vindt deze plaats op donderdag 14 november in het speellokaal van de basisschool ‘De Kubus’ aan de Spaarnestraat 2 in Amersfoort. Leiding : Henk Waardenburg en Susanne Gersch.