Gezamenlijke activiteiten


2020

Uiteraard hebben de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus de activiteiten van Huismuziek Amersfoort in 2020 sterk beïnvloed.
De Algemene Ledenvergadering in het voorjaar, waarin het ook de gewoonte is om gezamenlijk te spelen, kon geen doorgang vinden, maar uiteindelijk kon deze wel worden doorgeschoven naar september. Onder strikte RIVM-regels hebben 28 stemgerechtigde leden in de Johanneskerkzaal gespeeld en werd daar met hen op een veilige manier de vergadering gehouden.
Verdere gezamenlijke activiteiten werden noodgedwongen afgezegd.

2019

Elk najaar wordt een openbare samenspeelavond georganiseerd, waarbij ook spelers van buiten de vereniging welkom zijn.
Dit jaar vindt deze plaats op donderdag 14 november in het speellokaal van de basisschool ‘De Kubus’ aan de Spaarnestraat 2 in Amersfoort. Leiding : Henk Waardenburg en Susanne Gersch.

2018    

Onder leiding van Elske Tinbergen en Pauline van Hulst speelden zo’n 35 leden van Huismuziek gezamenlijk een interessant programma van speciaal gearrangeerde muziek .
Ook werd afscheid genomen van Pauline van Hulst na 27 jaar dirigentschap voor twee blokfluitfluitensembles in onze vereniging.

2017    

Op 23 november werd in de speelzaal van basisschool De Kubus een samenspeelavond gehouden waarin onze dirigenten Henk Waardenburg, Trees Meijer en Pauline van Hulst aantrekkelijke muziek inbrachten. Er waren ook een paar belangstellenden van buiten Huismuziek Amersfoort actief bij.

Op 30 september heeft Huismuziek Amersfoort zich gepresenteerd op de informatiemiddag voor nieuwe inwoners van de stad, Amersfoort Aangenaam met het doel meer naamsbekendheid te krijgen en mogelijk nieuwe leden aan te trekken

Huismuziek Amersfoort vierde  op 25 maart  het 40-jarig jubileum met een feestdag in de Brugkerk. Het programma bestond uit workshops over muziek uit diverse periodes en over de link tussen muziek en andere disciplines als dans, zang en Alexandertechniek. Een heel geslaagde dag.