Verslag Notenkrakersproject


Kerstconcert: De Notenkraker Suite van Tchaikovsky op zaterdagmiddag 17 december in Amersfoort en zondagmiddag 18 december in Zeist.


Het was afgelopen zaterdagmiddag 17 en zondagmiddag 18 december koud en guur weer, er werd ook nog ijzel verwacht aan het eind van de middag. Bovendien was uitgerekend op die twee dagen de (troost) finale gepland van het WK voetballen! Kortom: genoeg reden om lekker thuis te blijven….

Alle leden van de drie amateurorkesten in Amersfoort en Zeist die al een paarmaanden volop bezig waren met het instuderen van de Notenkraker Suite vanPyotr Ilych Tchaikovsky, vreesden dan ook dat we ons uniekegemeenschappelijke kerstconcert voor een vrijwel lege zaal moestenuitvoeren. Gelukkig was onze vrees ongegrond: in Amersfoort woonden opzaterdagmiddag bijna 100 mensen het concert in de Kandelaarkerk bij! Opzondagmiddag togen ruim 80 (?) bezoekers naar de grote aula van de Vrijeschool in Zeist om naar de betoverende muziek van Tchaikovsky te komenluisteren.

De Notenkraker is een populaire balletsuite gebaseerd op een sprookje datmeestal rond de kerst wordt uitgevoerd. Een selectie van deze muziek werddit keer zonder ballet uitgevoerd maar wel met een verteller die hetbijbehorende sprookje over Clara met haar notenkraker zo spannend wist tevertolken dat de aanwezige kinderen aan zijn lippen hingen. Het sprookje werdals het ware tussen de verschillende muziekdelen heen gevlochten en maakteop die manier een onlosmakelijk onderdeel van de muziek uit. Het was eenspannend verhaal met een Notenkraker, een Suikerfee, dansers en met eengevecht tussen de Notenkraker en de enge Muizenkoning. Deze uitvoering wasdaarom geschikt voor volwassenen en kinderen. Het werd dan ook géénplechtstatig klassiek concert maar een intiem muzikaal feestje.

Het Lienderts Orkest en Huismuziek Eemgaarde uit Amersfoort en Huismuziek Zeist zijn ieder voor zich relatief kleine ensembles. De orkesten hadden zichvoor dit bijzondere concert tijdelijk samengevoegd om onder leiding van dedirigent van deze drie orkesten, Els Schreuder, een aantal delen uit dezeprachtige suite tot klinken te brengen. Veertig musici “kraakten” op diversestrijk- en blaasinstrumenten de betoverende noten van deze bijzondereorkestsuite. Het was voor ons als musici dan ook een unieke gelegenheid tweekeer te concerteren alsof we deel uitmaakten van een groot symfonie orkest!

Onze drie orkesten bestaan uit amateurmusici met een verschillend niveau.Wat ons verbindt is het plezier in samenspelen waarbij we het niet erg vindenals er af en toe een noot een beetje “kraakt.”

Het concert duurde bijna een uur, inclusief de vertelling van het sprookje. Naafloop was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van eendrankje en een versnapering. En ook van die gelegenheid werd nog volopgebruik gemaakt.

Als orkestleden kijken we terug op een bijzonder kerstconcert gebaseerd opeen mooi samenwerkingsproject met vele leermomenten.